en uk

Мета конференції

Меморіальний день, 20 травня (понеділок)

Розширене засідання вченої ради ІМФ НАН України

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

14:00
Вступне слово (академік НАНУ О. М. Івасишин)
14:05
Науково-організаційна діяльність В. В. Немошкаленка (академік НАНУ А. Г. Наумовець)
14:20
Життя та діяльність академіка В. В. Немошкаленка (чл.-кор. НАНУ В. М. Уваров)
14:40
Розвиток наукових напрямів, започаткованих В. В. Немошкаленком:
Обчислювальна фізика в Інституті металофізики (чл.-кор. НАНУ В. М. Антонов)
Сучасна фотоелектронна спектроскопія (чл.-кор. НАНУ О. А. Кордюк)
15:20
Спогади друзів та колеґ
16:30
Фуршет

Організаційний комітет

  • Victor Antonov
  • Orest Ivasishin (Chair)
  • Alexander Kordyuk
  • Valentin Tatarenko
  • Viktor Uvarov